Hãy tham gia và đến dự buổi đấu giá gây qũy lần thứ hai cho trường Rose City Park với chúng tôi vào ngày 25 tháng Tư năm 2020.

Sẽ có đông người tham dự!

Số tiền qũy gây dựng được sẽ giúp trường mướn thêm nhân viên Trợ tá giáo dục cho các lớp học qúa đông hoặc các lớp có những em cần thêm sự trợ giúp. Đây là một điều có thể làm cải thiện việc học tập và thêm kinh nghiệm cho các em.

Theo lời yêu cầu của số đông, nhà Hàng Ya Hala sẽ phục vụ các món ăn ngon của nước Lebanon.

Các bạn hãy vào đây để biết thêm những thông tin hấp dẫn khác.

Vui lòng vào xem trang web về đấu giá ở rosecitypark.schoolaraction.net/ations2020 để có thể mua vé hoặc đóng góp.

Cảm ơn sự hỗ trợ cho trường và cho những sự công bằng trong giáo dục ở Portland!

 

Dude, the 90s are back!

Join us ONLINE for Rose City Park's second annual hella awesome fundraising auction from 8:00am Sunday, May 24th to 5:00pm Saturday, May 30th. It’ll be tight!

Let’s build on what we started last year and raise money to help bridge the funding gap.

The funds we raise together will help hire vital Educational Assistants for the classes that need them the most,

something that improves every child’s school experience.

 

Check back here for more OMG updates.

Thank you for supporting our RADICAL school

and educational equity in Portland!

8:00 AM May 24, 2020
until
5:00 PM May 30, 2020

Presenting

Platinum
Gold